Calendar financiar 2022

RAPORT  CURENT – Calendarul de comunicare financiara pe 2022

Raportul curent:  conform  Regulament  ASF 5/2018

Data raportului : 28.01.2022

Denumirea emitentului :  IUS  SA

Sediul social : Str.Narciselor Nr.50, Brasov, judetul Brasov

Numărul de telefon/fax : 0268 333429/ 0268 310882

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului : RO1109309

Număr de ordine în registrul comerţului : J08/30/1991

Capital social subscris şi vărsat : 4 597 005 Ron

Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacţionare/Sistemul organizat de

tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : AeRO

Prin prezenta, va aducem la cunostinta calendarul de comunicare financiara a societatii IUS SA pentru anul 2022 :

  • Adunarea Generala a Actionarilor de aprobare a situatiilor financiare anuale pentru anul 2021- 28.04.2022
  • Prezentarea Raportului anual/rezultatelor financiare anuale pentru anul 2021 – 29.04.2022
  • Prezentarea Raportului semestrial – 16.08.2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *