Calendar raportari 2021

RAPORT  CURENT – Calendarul de comunicare financiara pe 2021- Anexa 12

Raportul curent:  conform  Regulament  ASF 5/2018

Data raportului : 25.01.2021

Denumirea emitentului :  IUS  SA

Sediul social : Str.Narciselor Nr.50, Brasov, judetul Brasov

Numărul de telefon/fax : 0268 333429/ 0268 310882

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului : RO1109309

Număr de ordine în registrul comerţului : J08/30/1991

Capital social subscris şi vărsat : 4 597 005 Ron

Piaţa reglementată/Sistemul multilateral de tranzacţionare/Sistemul organizat de

tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : AeRO

Conţinutul raportului

Evenimente importante de raportat :

Calendarul de comunicare financiara pentru anul 2021

  1. Prezentarea Rezultatelor financiare anuale preliminare : 25.03.2021
  2. Prezentarea Raportului anual-rezultatele financiare anuale: 29.04.2021
  3. Prezentarea Raportului semestrial-rezultatele financiare semestriale: 16.08.2021

Director General                                                                          Director Economic

  Florin Voinea                                                                                 Marioara Ivan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *