Calendar raportari 2021

RAPORT  CURENT – Calendarul de comunicare financiara pe 2021- Anexa 12 Raportul curent:  conform  Regulament  ASF 5/2018 Data raportului : 25.01.2021 Denumirea emitentului :  IUS  SA Sediul social : Str.Narciselor Nr.50, Brasov, judetul Brasov Numărul de telefon/fax : 0268 333429/ 0268 310882 Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului : RO1109309 Număr de ordine

12